Quy hoạch quận 10 thành 5 khu dân cư chính

Khu vực 5: gồm các phường 1, 2, 3, 4, 9 với diện tích hơn 87ha và dân số dự kiến 74.000 người.
Theo nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung quận 10 mà Sở Quy hoạch Kiến trúc vừa trình UBND TP HCM xem xét thì tính chất, chức năng của quận 10 có thay đổi so với quy hoạch chung năm 1998 đã phê duyệt.

Theo đó sẽ có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp sang kinh tế thương mại-dịch vụ là chủ yếu. Trong giai đoạn trước mắt sẽ kết hợp công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, tuy nhiên về lâu dài sẽ chuyển đổi thành công nghiệp kỹ thuật cao.

Trong nhiệm vụ này cũng xác định, quận 10 sẽ phát triển theo hướng giảm mật độ, tăng chiều cao, dành đất phát triển hạ tầng xã hội; ưu tiên xây dựng nhà cao tầng, kết hợp chức năng ở và các loại hình dịch vụ qua việc kết hợp quy hoạch đồng bộ giữa công tác chỉnh trang giải tỏa xây dựng mới và phát triển mạng lưới giao thông.

Tuy nhiên việc phân bố dân cư trên địa bàn quận không thay đổi so với quy hoạch chung năm 1998 đã phê duyệt bao gồm 5 khu. Khu vực 1: gồm phường 15 với diện tích hơn 77ha, dân số dự kiến 32.000 người. Chức năng chính là khu công viên văn hóa, khu thương mại – dịch vụ cấp quận và khu dân cư hiện hữu ổn định. Khu vực 2: gồm phường 14 với diện tích gần 130ha và dân số dự kiến 32.000 người.

Chức năng chính là khu công trình công cộng cấp TP, khu trung tâm hành chính của quận và khu dân cư hiện hữu cải tạo. Khu vực 3: gồm các phường 10, 11, 12, 13 với diện tích hơn 200ha và dân số quy hoạch dự kiến 78.000 người. Chức năng chính là khu trung tâm dịch vụ và khu dân cư, trong đó phát triển khu nhà ở cao tầng tại vị trí khu đất Z756 và khu trại giam Chí Hòa. Khu vực 4: gồm các phường 5, 6, 7, 8 với diện tích 63ha và dân số dự kiến 44.000 người.

Chức năng chính là khu TDTT của quận, tập trung phát triển chung cư cao tầng tại khu chung cư xuống cấp (Nguyễn Kim) để giảm mật độ xây dựng, dành đất bố trí cây xanh và công trình công cộng. Khu vực 5: gồm các phường 1, 2, 3, 4, 9 với diện tích hơn 87ha và dân số dự kiến 74.000 người.

Chức năng chính là khu công trình công cộng cấp thành phố và khu dân cư hiện hữu ổn định, xây mới chung cư cao tầng tại phường 1 và phường 2, khu chung cư xuống cấp Ngô Gia Tự.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *