cách mua một phần trong khu đất

Làm sao để có thể mua một phần đất trong khu đất?

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp áp dụng mức thuế suất 0,03%.Câu hỏi: Kính gửi Luật Sư Xin LS tư vấn giúp tôi